Loading....

Idé Grundlag

En forening der favner alle

Idé grundlaget for oprettelse af Foreningen for Aktiv Natur Velvære ved Bildsø Skov og Strand, er baseret på tanken om, at forene og samle et bredt spekter af befolkningen i alle aldre i området, med henblik på aktiv motion og oplevelse i naturen.

Gennem mange år med sommerhus ved Drøsselbjerg Strand, har jeg som gammel aktiv idrætsmand, efter bedste evne og helbred forsøgt at holde mig i så god form som muligt, ved at løbe langs stranden og nogle ture rundt i Bildsø Skov. For ikke at motionen skulle blive for ensidig har jeg krydret min løbetur med at foretage forskellige kropsøvelser undervejs. For eksempel har jeg fundet en gren i skoven, hvor jeg kunne foretage nogle armhævninger. En lille træstamme, eller gren, hvor jeg kunne foretage armbøjninger på, eller en væltet træ stup med rodnet, hvor jeg kunne låse fødderne fast og foretage nogle kroprulninger og mavebøjninger.

Personlig har jeg nydt denne form for alsidig motion i naturen. En motion man normalt ellers kun kan få i indendørs motionscentre. Da jeg samtidig er aktiv motions kajakroer og ofte nyder en rask kajaktur langs stranden, er tanken om, at delagtiggøre andre med min glæde ved en alsidig aktiv motion i naturen vokset frem.

Der er derfor udsprunget sig ideen om, at der kunne oprettes en forening, hvor personer i alle aldre og med forskellig baggrunde kan samles og udøve forskellige former for aktiv udfoldelser i og omkring det naturskønne område ved Bildsø Skov og Strand. Det vil sige der skal skabes muligheder for aktiviteter og oplevelser for børn og unge, voksne og gamle, tykke og smalle, bevægelseshæmmede, eliteidrætsudøveren og motionisten.

Ydermere vil de aktiviteter man i foreningen vil skabe, kunne stå åbne og til rådighed for alle der ønske at benytte sig af faciliteterne. Det vil sige Bildsø Camping med stor fordel kan promote sig med en yderligere oplevelses aktivitet for besøgende.

Hermed idé oplægget hvordan arrangementet er tænkt at kunne udformes og udføres:

Aktiviteterne skal primært tage sigte på at foregå i sommerhalvåret fra april til oktober og dermed henvende sig til sommerhusbeboere og fastboende i området.. Men kan naturligvis fortsætte vinteren over i reduceret udgave.

Af de indtil vider planlagte aktiviteter kan nævnes:

Fællestræning hver søndag formiddag fra kl. 9.30 og onsdage fra kl. 17.30
Vi starter fra parkeringspladsen ved Stendyssevej, hvor vi i fællesskab foretager nogle opvarmningsøvelser.
Der opdeles i hold, efter formåen, evne og lyst.
Der kan vælges mellem løbehold – løb med redskabsøvelser/ styrketræning – stavgang – naturvandring for børn med én voksen, (guidet tur med indbygget oplevelser og informationer) – Kajakroning (foretages evt. på andre dage).- til sidst sluttes af med samling på strandengarealet under træerne ved stranden, hvor der i fællesskab udøves Thai Chi afspændingsøvelser.

Det kan ikke udelukkes, at andre aktiviteter med tiden vil indgå i foreningens arrangementer. Da det er intentionerne, at være kreative med henblik på oplevelsesrige aktiviteter i naturen.

Der arbejdes pt. med Slagelse Kommunes Park og Vejafdeling med henblik på etablering af diverse øvelsesredskaber, som der i videst muligt omfang tilpasses så skånsomt som muligt i naturen. Men for naturoplevelsens skyld, skal disse helst placeres 2 – 3 steder i selve skovområdet. For tilladelses hertil skal der søges tilladelse hos skov- og Naturstyrelsen. Ligesom de sti områder der skal benyttes, skal godkendes for at dokumenter, der tages hensyn til dyrelivet i området.

Der er planer om løbende at afholde diverse kurser og foredrag. Der er i denne forbindelse indgået aftale med Bildsø Kolonien om at leje lokaler til disse aktiviteter.

Endvidere er der indgået aftale om leje af kajakker til et beskedent beløb, der stilles til rådighed for foreningens medlemmer. Men eget køb af et vist antal kajakker vil ikke udelukkes som en mulighed, såfremt der kan opnås medlemstilslutning og evt. offentlig støtte, eller evt. opnåelse af sponsorbidrag.

Der arbejdes pt. på aftale med professionelle instruktører med henblik på at instruere i korrekt udførelse af Thai Chi.

Der arbejdes endvidere med at få aftaler med ”professionelle” instruktører inden for stavgang, samt indenfor legemsøvelser generelt (periodevis instruktion).

Herudover søges der pt. hjælp hos Slagelse Naturskole med henblik på udarbejdelse af Naturguider for oplevelsesture i Bildsø Skoven, for både børn og voksne.

For iværksættelse og igangsætning af ovenstående planer, har 2 lokale beboer Irene Rasmussen og Lars Korsbæk indvilliget i at tage del i bestyrelsesarbejdet. Begge er gamle kendte ansigter i Slagelses Motionsklub, med god erfaring herfra. Vi ønsker suppleret med yderligere 2 medlemmer og ønsker derfor gerne tilkendegivelse, såfremt man er villig til at yde en indsats.

Der er planlagt stiftende generalforsamling torsdag den 3. maj kl. 19.30 (dagen før Store Bededag – der vil derfor blive inviteret på varme hveder til fremmødte interesserede). Der ønskes venligst tilkendegivelse om fremmøde til nedenstående adresse, eller de to ovennævnte bestyrelsesmedlemmer

Vi ser frem til, at ovenstående planer kan skabe grobund for opbakning og aktiv deltagelse af lokale beboere, sommerhus beboere, samt blot ”nysgerrige éngangs turister”.

Back To Top