Loading....

Bestyrelsen

Og bestyrelsens opgaver

Medlemmer

Vi har alle en rolle

56aa547e-313d-4b12-8916-09e8f75a7fb6G_6625

Sven Heiner

Formand

Strandalléen 10
Drøsselbjerg
4200 Slagelse
Tlf. 40 32 17 34
mail: sven@heiner.dk
www.heiner.dk

bb68ef59-09b7-472b-8524-239dfc9ab0b7G_6620

Irene Rasmussen

Sekretær

Holstebrovej 28
4200 Slagelse
Sommer: Rosenvej 6
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf. 20 69 20 27
mail: ireneslagelse@hotmail.com

Helle Christensen

Kasserer

Egholm 12
4200 Slagelse
Tlf. 30 32 24 56
mail: hec4200@gmail.com

7049a78e-d046-4f5b-82ef-ba3865b83164G_6636

Jens Juul-Olsen

Best. Medlem

Mullerup Strandvej 15B
4281 Gørlev
Tlf. 58 85 80 75
Mob. 21 85 56 12
mail: jens56.jjo@gmail.com

21ea4026-b17e-430b-b377-d477dbb66a38DSCN0272

Anja Smaakjær

Best. Medlem

Holbergsgade 14
4200 Slagelse
Tlf. 20272108
mail: anjasmaakjaer@gmail.com

72b3c942-d2ca-442a-acb1-cfbb37d136ecG_6628

Niels Hertel Jensen

Suppleant

Valmuevej 7
4200 Salgelse
Tlf. 61 22 47 79
mail: jetteniels12@gmail.com

Billede-mangler-ut

Torben Danø

Suppleant

Holmstrupvej 99
4200 Slagelse
Tlf. 21 67 89 80
mail: nebrotster@gmail.com

Opgavefordeling

Alle kan bidrage med noget

Rolle

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for ledelse af foreningen.
 • Tegner foreningen økonomisk sammen med Kasseren.
 • Tegner foreningen udadtil overfor DGI og offentligheden.
 • Ansvarlig for informationsformidling til medlemmerne.
 • Ansvarlig for mødeindkaldelser (bestyrelsesmøder og generalforsamling), samt ledelse af bestyrelsesmøder.
 • Fremlægger bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen.

Ansvarlig: Sven

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for foreningens bogholderi, samt godkendelse af regnskab hos foreningens revisor.
 • Tegner foreningen økonomisk sammen med formanden.
 • Ansvarlig for kontingent opkrævning (Anmodning om kontingentbetaling formidles via foreningens fælles nyhedsbreve).
 • Kassereren fremsender fakturaopkrævning hos de enkelte støtte annoncører.
 • Aflægger beretning for foreningens økonomi ved generalforsamlingen.
 • Fremkommer med oplæg til kommende budgetter.

Ansvarlig: Karsten

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for referat fra bestyrelsens møder, samt føring af logbog.
 • Ansvarlig for referat af generalforsamlinger. (normalt valgt ved GF)

Ansvarlig: Irene

Funktions- & handleområde

 • Alle bidrager med evner, og egne kompetencer til foreningens bedste, samt supplere underudvalg hvor der er behov.
 • Alle bidrager med til en god medlemspleje så alle – specielt nye medlemmer føler sig velkomne.
 • Alle bidrager med at fremkomme med initiativer der kan fremme medlemstilgangen.

Ansvarlig: Alle
Gælder også for suppleanter.

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for foreningens hjemmeside og ajourføring af denne.

Ansvarlig: Sven

Funktions- & handleområde

 • Samler informationer fra de enkelte områder/aktiviteter og formidler det ud til medlemmerne.
 • Al nyhedsinformation sker kun et sted fra for at sikre en ensartethed i informationsformidlingen til medlemmerne. Hvilket samtidig skal sikre at foreningen opfattes som én forening hvor alle naturaktiviteter er samlet under et. (det er uheldigt når der udgår informationer der stikker i hver sin retning)

Ansvarlig: Formanden

Aktiviteter

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for at indgå aftaler med Fitness instruktører for sæsonen.
 • Sikre at instruktørerne er klædt på til at benytte vores naturfitness redskaber i videst muligt omfang.
 • Sikre at instruktørerne er bevidst om konceptet ”Aktiv Natur Velvære” så synergi effekten og sammenhængskraften med alle foreningens aktiviteter bliver bevist hos deltagerne/medlemmerne.
 • Er kontaktperson for evt. ændring af planlagte træningstider (aflysninger og ændringer), samt formidler det ud til medlemmerne via Conventus administrationsprogrammet og evt. Facebook gruppen.
 • Skriver beretning om ”Natur Fitness” for året, til brug for den samlede årsberetning.
 • Bidrager med input til evt. forbedring af træningen.
 • Sikre at alle nye tiltag fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte tiltag, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).

Ansvarlig: Irene

Funktions- & handleområde

Ansvarlig for at finde egnede og interesserede personer som vil påtage sig at være holdleder for de enkelte grupper som:

 • Naturgang/Stavgang.
 • Løb/lunte.
 • Løb/interval.
 • MTB
 • Skriver beretning om ”holdleder” for året, til brug for den samlede årsberetning.
 • Bidrager med input til evt. forbedring af træningen.

Ansvarlig: Niels

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for at indgå aftale med yoga instruktører for sæsonen.
 • Sikre at instruktørerne er bevidst om konceptet ”Aktiv Natur Velvære” så synergi effekten og sammenhængskraften med alle foreningens aktiviteter bliver bevist hos deltagerne/medlemmerne.
 • Er kontaktperson for evt. ændring af planlagte træningstider (aflysninger og ændringer), samt formidler det ud til medlemmerne via Conventus administrationsprogrammet og evt. Facebook gruppen.
 • Skriver beretning om ”Natur Yoga” for året, til brug for den samlede årsberetning.
 • Bidrager med input til evt. forbedring af træningen.
 • Sikre at alle evt. nye tiltag fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte tiltag, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).

Ansvarlig: Anja/Irene

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for at indgå aftaler med kajakinstruktør for sæsonen.
 • I samarbejde med kajakinstruktøren, at fastlægge diverse kurser, der tilsigter, at gøre foreningens medlemmer fortrolige med kajakroning, samt sikkerhedsreglerne til søs.
 • Sikre at nye kajak interesserede så hurtigt som muligt bliver igangsat, så de kan deltage på de fælles kajakture – hvor det ikke er hensigtsmæssig, at der kan foregå instruktion.
 • Sikre at kajaklånere af foreningens kajakker informeres om, at håndtere kajakkerne på en hensigtsmæssig måde, så udstyr ikke lider unødig overlast.
 • Sikre at kajaklånere af foreningens kajakker informeres om, gældende ordensregler for adfærd i forbindelse med lån af kajakker, så dette sker uden gene for hvor kajakkerne er opbevaret.
 • Planlægger diverse kajakture. Under hensyntagen til at tursted kan foregå uden unødig megen køretid.
 • Sikre at instruktørerne er bevidst om konceptet ”Aktiv Natur Velvære” så synergi effekten og sammenhængskraften med alle foreningens aktiviteter bliver bevist hos deltagerne/medlemmerne.
 • Er kontaktperson for tilmeldinger og formidler af den enkelte aktivitets konditioner, samt evt. ændring af planlagte træningstider og turer (aflysninger og ændringer), samt formidler det ud til medlemmerne via Conventus administrationsprogrammet og evt. Facebook gruppen.
 • Skriver beretning om ”Kajak” for året, til brug for den samlede årsberetning.
 • Bidrager med input til evt. forbedring af træningen.
 • Sikre at alle evt. nye tiltag omkring ture og kurser fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte tiltag, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).
 • Modtager tilmeldinger til de forskellige arrangementer, samt formidler selv direkte informationer til de enkelte deltagere om diverse detaljer.
 • Fremstiller diverse diplomer til kursusdeltagere.

Ansvarlig: Karsten

Funktions- & handleområde

 • Fremkommer med dato oplæg og ansvarlig for gennemførelse og afholdelse af en sommerlig grillaften ved Drøsselbjerg Strand – når vejret er til det.
 • Planlagt dato formidles ud til medlemmerne via den fælles informationsformidler.
 • Skriver beretning om ”
 • Grill arrangementer” for året, til brug for den samlede årsberetning.

Ansvarlig: Bettina

Funktions- & handleområde

 • Fremkommer med tur oplæg og ansvarlig for gennemførelse og afholdelse af gåture.
 • Sikre aftaler med eventuelle naturguider – som eksempelvis ved de traditionsrige svampeturer og julegåture.
 • Sikre at alle arrangementer fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte arrangementer, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).

Skriver beretning om ” Gåturs arrangementer” for året, til brug for den samlede årsberetning.

Ansvarlig: Bettina

Område/Diverse

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for naturfitness pladsens sikkerhedsmæssige tilstand.
 • Gennemgår pladsen månedlig og notere eventuelle forhold til udbedring.
 • Koordinator til Slagelse kommunen med hensyn til at modtage kommunens eksterne konsulentrapporter, samt foranledige, at påbudte forhold udbedres bedst muligt i samarbejde med øvrige medlemmer.
 • Leder og planlægger 1 – 2 årlige pladsrenoveringsdage, hvor medlemmer opfordres til at deltage.
 • Indkøber diverse nødvendige materialer til brug for vedligeholdelse af redskaber.
 • Skriver beretning om ”Pladsvedligehold” til brug for den samlede årsberetning.
 • Sikre at alle evt. nye tiltag omkring redskaber fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte tiltag der betinger en medlemsorientering, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).

Ansvarlig: Jens (i samarb. m. Sven)

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for udarbejdelse af forenings årskalender, med markering af diverse planlagte begivenheder og aktiviteter.
 • Sikre i videst muligt omfang dækning for omkostningerne via indhentet sponsorannoncering. (sikre selv pdf materiale fra annoncører til indsætning i kalenderfolderen).
 • (Kassereren fremsender fakturaopkrævning hos de enkelte støtte annoncører).
 • Sikre at det planlagte trykoplag bliver trykt/kopieret billigst og bedst muligt.
 • I samarbejde med bestyrelsen redigerer diverse for- og bagside tekster.
 • Skriver beretning om ”årskalenderen” for året, til brug for den samlede årsberetning.
 • Sikre at alle evt. nye tiltag fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte tiltag, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).

Ansvarlig: Sven

Funktions- & handleområde

 • Fremstilling af skilte og opslag.
 • Ansvarlig for skilteopsætning og at disse fornyes og er ajourført.
 • Planlægger og sikre en så god skilteinformation som muligt omkring foreningens aktiviteter.
 • Sikre at alle brochureholder er fyldt op.
 • Sikre at foreningens informationsfolder fordeles og er tilgængelige hos områdets butikker, restauranter, caféer, campingpladser og sommerhusudlejere.
 • Skriver beretning om ”opslag og folderomdeling” for året, til brug for den samlede årsberetning.
 • Sikre at alle evt. nye tiltag fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte tiltag, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).

Ansvarlig: Jens

Funktions- & handleområde

 • Ansvarlig for fremstilling af aftalt klubtøj med logotryk, som kan promote foreningen udadtil.
 • Ansvarlig for salg af klubtøj til medlemmer, samt oplæg til indslag i nyhedsbreve om mulighederne for køb, samt prissætning af tøjet.
 • Skriver beretning om ”Klubtøj” for året, til brug for den samlede årsberetning.
 • Sikre at alle evt. nye tiltag fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen inden de iværksættes. – Godkendte tiltag, formidles alene via foreningens fælles informationsformidler (med mindre andet aftales).

Ansvarlig: Niels

Funktions- & handleområde

 • Tilser med jævne mellemrum vores 3 Sheltere i henholdsvis Bildsø skov, Kongsmark og Frølunde Fed. Ved større påkrævede reparationer, kontaktes Slagelse kommune afd. For vej og Park, som er pålagt vedligeholdelsen.
 • Sikre vedligeholdelse og evt. genopsætning af informationsskilt.
 • Modtager reservationer for overnatninger i de enkelte Sheltere, samt sørger for opsætning af reservationssedler ved de enkelte Sheltere.

Ansvarlig: Sven

Funktions- & handleområde

 • Foreningens koordinator til den selvejende institution Naturcenter Bildsø.
 • Fungere som Naturcenter Bildsøs ”vicevært”, som er betingelsen for at foreningen har gratis låneret af kajakopbevaring, samt benyttelse af møderum.

Ansvarlig: Formanden

Back To Top